ขั้นตอนที่ 1

  • รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบ JPG เท่านั้น
  • รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 4,000 Kb.
  •  1. กดปุ่ม Browse เลือกภาพที่ต้องการ
     2. กดปุ่ม